Có thể cắt giảm mạnh công suất điện gió, nhà đầu tư đề xuất cơ chế giá FIT

Lên top