Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Luật thủy sản năm 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP:

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, phát triển lực lượng Kiểm ngư

Lực lượng kiểm ngư sẽ bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Ảnh: KN
Lực lượng kiểm ngư sẽ bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Ảnh: KN
Lực lượng kiểm ngư sẽ bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Ảnh: KN
Lên top