Có quy định mới, Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được chi như thế nào?

Bộ Tài chính hướng dẫn chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính hướng dẫn chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính hướng dẫn chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top