Cơ quan Thuế kiểm tra, rà soát việc chấp hành thuế của Youtuber Thơ Nguyễn

Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Lên top