Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CÁC DOANH NGHIỆP “KHỦNG” SABECO, HABECO TRỐN NIÊM YẾT:

Cơ quan quản lý bó tay?