Cổ phiếu Vinaconex giảm mạnh

Cổ phiếu Vinaconex đã trồi sụt trong những ngày gần đây. Ảnh: PV
Cổ phiếu Vinaconex đã trồi sụt trong những ngày gần đây. Ảnh: PV
Cổ phiếu Vinaconex đã trồi sụt trong những ngày gần đây. Ảnh: PV
Lên top