Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành đối mặt nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc

HOSE đưa ra cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Gỗ Trường Thành nếu vốn chủ sở hữu tiếp tục âm. Ảnh: TTF
HOSE đưa ra cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Gỗ Trường Thành nếu vốn chủ sở hữu tiếp tục âm. Ảnh: TTF
HOSE đưa ra cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Gỗ Trường Thành nếu vốn chủ sở hữu tiếp tục âm. Ảnh: TTF
Lên top