Cổ phiếu ThuDuc House sẽ chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt

Cổ phiếu TDH sẽ bị kiểm soát đặc biệt liên quan sai phạm công bố thông tin. Ảnh: Quang Duy
Cổ phiếu TDH sẽ bị kiểm soát đặc biệt liên quan sai phạm công bố thông tin. Ảnh: Quang Duy
Cổ phiếu TDH sẽ bị kiểm soát đặc biệt liên quan sai phạm công bố thông tin. Ảnh: Quang Duy
Lên top