Cổ phiếu Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục bị vào diện kiểm soát

Thua lỗ kéo dài và những khoản nợ lớn đang khiến cho cổ phiếu của Tập đoàn Đức Long Gia Lai chưa thoát diện kiểm soát. Ảnh: Nguồn DLG
Thua lỗ kéo dài và những khoản nợ lớn đang khiến cho cổ phiếu của Tập đoàn Đức Long Gia Lai chưa thoát diện kiểm soát. Ảnh: Nguồn DLG
Thua lỗ kéo dài và những khoản nợ lớn đang khiến cho cổ phiếu của Tập đoàn Đức Long Gia Lai chưa thoát diện kiểm soát. Ảnh: Nguồn DLG
Lên top