Cổ phiếu ROS bị HOSE cắt margin

Tính đến ngày 19.08 vừa qua, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE đã lên tới 72 doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Tính đến ngày 19.08 vừa qua, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE đã lên tới 72 doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Tính đến ngày 19.08 vừa qua, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE đã lên tới 72 doanh nghiệp. Ảnh: Gia Miêu
Lên top