Cổ phiếu RIC của Quốc tế Hoàng Gia đứng trước nguy cơ "rời cuộc chơi"

Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến của phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia bị HOSE tiếp tục đưa vào diện kiểm soát. Ảnh: Dũng Khưu
Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến của phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia bị HOSE tiếp tục đưa vào diện kiểm soát. Ảnh: Dũng Khưu
Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến của phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia bị HOSE tiếp tục đưa vào diện kiểm soát. Ảnh: Dũng Khưu
Lên top