Cổ phiếu penny tím trần, nhà đầu tư bắt đáy phấn khởi vì “liều ăn nhiều"

Cổ phiếu họ F của ông Trịnh Văn Quyết liên tục ghi nhận mức tăng tím trần. Ảnh TL
Cổ phiếu họ F của ông Trịnh Văn Quyết liên tục ghi nhận mức tăng tím trần. Ảnh TL
Cổ phiếu họ F của ông Trịnh Văn Quyết liên tục ghi nhận mức tăng tím trần. Ảnh TL
Lên top