Cổ phiếu ngành nào được dự báo “thăng hoa” trong quý II?

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng...được dự báo có triển vọng trong quý II.
Ảnh minh họa: H.L.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng...được dự báo có triển vọng trong quý II. Ảnh minh họa: H.L.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng...được dự báo có triển vọng trong quý II. Ảnh minh họa: H.L.
Lên top