Cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh lịch sử, "bán là thua, mua là được"

Lên top