Cổ phiếu ngân hàng dần đánh mất vị thế

Cổ phiếu ngành ngân hàng đang ở trong giai đoạn suy yếu. Ảnh: L. Toàn
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang ở trong giai đoạn suy yếu. Ảnh: L. Toàn
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang ở trong giai đoạn suy yếu. Ảnh: L. Toàn
Lên top