Cổ phiếu ngân hàng bội thu lợi nhuận, chia cổ tức khủng

Cổ phiếu nhóm ngân hàng từ lâu vẫn được gọi bằng tên "cổ phiếu vua" vì giá trị vốn hoá lớn trên thị trường, thanh khoản cao và cho lợi nhuận khá tốt. Ảnh TL
Cổ phiếu nhóm ngân hàng từ lâu vẫn được gọi bằng tên "cổ phiếu vua" vì giá trị vốn hoá lớn trên thị trường, thanh khoản cao và cho lợi nhuận khá tốt. Ảnh TL
Cổ phiếu nhóm ngân hàng từ lâu vẫn được gọi bằng tên "cổ phiếu vua" vì giá trị vốn hoá lớn trên thị trường, thanh khoản cao và cho lợi nhuận khá tốt. Ảnh TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top