Cổ phiếu LGL "rơi tự do", Tập đoàn Long Giang ra tay mua vào

Dự án 69 Vũ Trọng Phụng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang.
Ảnh: N.M
Dự án 69 Vũ Trọng Phụng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang. Ảnh: N.M
Dự án 69 Vũ Trọng Phụng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang. Ảnh: N.M
Lên top