Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị chuyển sang diện kiểm soát

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: A. Quang
Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: A. Quang
Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: A. Quang
Lên top