Cổ phiếu HNG của bầu Đức bất ngờ tăng vọt đỉnh 3 năm

Bầu Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai. Ảnh Internet
Bầu Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai. Ảnh Internet
Bầu Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai. Ảnh Internet
Lên top