Cổ phiếu Habeco (BHN) “bốc hơi” 44,7% giá trị chỉ sau 9 tháng