Cổ phiếu FLC vượt mệnh giá, ông Trịnh Văn Quyết định giá FLC bao nhiêu?

Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết cho biết giá FLC là do cung cầu thị trường. Đồ hoạ: L. Hương
Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết cho biết giá FLC là do cung cầu thị trường. Đồ hoạ: L. Hương
Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết cho biết giá FLC là do cung cầu thị trường. Đồ hoạ: L. Hương
Lên top