Cổ phiếu của Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền đối mặt bị hủy niêm yết

Lỗ lũy kế kéo dài là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết trong thời gian qua. Ảnh: GIa Miêu
Lỗ lũy kế kéo dài là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết trong thời gian qua. Ảnh: GIa Miêu
Lỗ lũy kế kéo dài là nguyên nhân khiến nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết trong thời gian qua. Ảnh: GIa Miêu
Lên top