Cổ phiếu của LienVietPostBank sẽ giao dịch trên HoSE từ ngày 9.11.2020

Cổ phiếu LPB của LienVietPostBank sẽ bắt đầu được giao dịch tại HOSE vào ngày 9.11.2020. Ảnh LPB
Cổ phiếu LPB của LienVietPostBank sẽ bắt đầu được giao dịch tại HOSE vào ngày 9.11.2020. Ảnh LPB
Cổ phiếu LPB của LienVietPostBank sẽ bắt đầu được giao dịch tại HOSE vào ngày 9.11.2020. Ảnh LPB
Lên top