Cổ phiếu của Đất Xanh Group vào danh sách bị cắt margin

Do lỗ gần 500 tỉ đồng nên cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh bị cảnh báo và cắt margin. Ảnh: Gia Miêu
Do lỗ gần 500 tỉ đồng nên cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh bị cảnh báo và cắt margin. Ảnh: Gia Miêu
Do lỗ gần 500 tỉ đồng nên cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh bị cảnh báo và cắt margin. Ảnh: Gia Miêu
Lên top