Cổ phiếu của công ty mai táng, sản xuất vàng mã có hấp dẫn nhà đầu tư?

Cổ phiếu CAP của công ty sản xuất vàng mã có thanh khoản tương đối tốt.
Ảnh minh họa: Thảo Anh.
Cổ phiếu CAP của công ty sản xuất vàng mã có thanh khoản tương đối tốt. Ảnh minh họa: Thảo Anh.
Cổ phiếu CAP của công ty sản xuất vàng mã có thanh khoản tương đối tốt. Ảnh minh họa: Thảo Anh.
Lên top