Cổ phiếu Cty thép Dana - Ý rớt giá gần 50%, bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu CTCP Thép Dana - Ý bị đưa vào diện cảnh cáo
Cổ phiếu CTCP Thép Dana - Ý bị đưa vào diện cảnh cáo
Cổ phiếu CTCP Thép Dana - Ý bị đưa vào diện cảnh cáo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top