Cổ phiếu CRE không được giao dịch ký quỹ vì trốn thuế, gian lận thuế

Cổ phiếu CRE bị cắt margin vì trốn thuế, gian lận thuế.
Ảnh: Website Cenland.
Cổ phiếu CRE bị cắt margin vì trốn thuế, gian lận thuế. Ảnh: Website Cenland.
Cổ phiếu CRE bị cắt margin vì trốn thuế, gian lận thuế. Ảnh: Website Cenland.
Lên top