Cổ phiếu Châu Á giảm khi giá năng lượng tăng, dấy lên lo ngại lạm phát

Một bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5.10.2021.
Một bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5.10.2021.
Một bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5.10.2021.
Lên top