Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ

Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ nặng. Ảnh: Quang Duy
Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ nặng. Ảnh: Quang Duy
Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ nặng. Ảnh: Quang Duy
Lên top