Cổ phiếu bị hủy niêm yết và “trái đắng” của cổ đông nhỏ

Cổ phiếu bị huỷ niêm yết khiến cổ đông thiệt hại quyền lợi. Ảnh: L. Toàn
Cổ phiếu bị huỷ niêm yết khiến cổ đông thiệt hại quyền lợi. Ảnh: L. Toàn
Cổ phiếu bị huỷ niêm yết khiến cổ đông thiệt hại quyền lợi. Ảnh: L. Toàn
Lên top