Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nào đáng tiền?

Cổ phiếu IDC được khuyến nghị tăng tỉ trọng.
Ảnh: Website Idico.
Cổ phiếu IDC được khuyến nghị tăng tỉ trọng. Ảnh: Website Idico.
Cổ phiếu IDC được khuyến nghị tăng tỉ trọng. Ảnh: Website Idico.
Lên top