Cổ phiếu bảo hiểm, bất động sản, bán lẻ được dự báo nhiều dư địa tăng

Định giá cổ phiếu ngân hàng đã không còn hấp dẫn.
Ảnh minh họa: LDO.
Định giá cổ phiếu ngân hàng đã không còn hấp dẫn. Ảnh minh họa: LDO.
Định giá cổ phiếu ngân hàng đã không còn hấp dẫn. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top