Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ỳ ạch do đâu?

Kế hoạch cổ phần hóa Sabeco và Habeco đang được các nhà đầu tư đón chờ. Ảnh: P.V
Kế hoạch cổ phần hóa Sabeco và Habeco đang được các nhà đầu tư đón chờ. Ảnh: P.V