Cơ khí chế tạo dầu khí tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở giai đoạn hội nhập

Giàn khoan Tam Đảo 05.
Giàn khoan Tam Đảo 05.
Giàn khoan Tam Đảo 05.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top