Cơ khí chế tạo dầu khí: Những dấu ấn lịch sử của PVC-MS

Cùng với Vietsovpetro, PVC-MS là nhà thầu chính chế tạo, lắp đặt cho dự án điện gió Kê Gà trên biển Bình Thuận.
Cùng với Vietsovpetro, PVC-MS là nhà thầu chính chế tạo, lắp đặt cho dự án điện gió Kê Gà trên biển Bình Thuận.
Cùng với Vietsovpetro, PVC-MS là nhà thầu chính chế tạo, lắp đặt cho dự án điện gió Kê Gà trên biển Bình Thuận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top