Cơ hội xuất khẩu cá tra tăng mạnh, nhưng chế biến gặp khó khăn

Xuất khẩu cá tra nhiều đơn hàng nhưng các doanh nghiệp chế biến đang gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu cá tra nhiều đơn hàng nhưng các doanh nghiệp chế biến đang gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu cá tra nhiều đơn hàng nhưng các doanh nghiệp chế biến đang gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Lên top