Cơ hội vàng để hàng hóa Việt “đổ bộ" vào hệ thống siêu thị Nam Phi

Shoprite là siêu thị bán lẻ hàng đầu của Nam Phi và cung cấp các loại hàng hóa tiêu dùng cho tầng lớp có thu nhập trung bình. Ảnh: IT
Shoprite là siêu thị bán lẻ hàng đầu của Nam Phi và cung cấp các loại hàng hóa tiêu dùng cho tầng lớp có thu nhập trung bình. Ảnh: IT
Shoprite là siêu thị bán lẻ hàng đầu của Nam Phi và cung cấp các loại hàng hóa tiêu dùng cho tầng lớp có thu nhập trung bình. Ảnh: IT
Lên top