Cơ hội "vàng" cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa

Thị trường trong nước có nhiều "khoảng trống" để doanh nghiệp phát triển. Ảnh Hải Nguyễn.
Thị trường trong nước có nhiều "khoảng trống" để doanh nghiệp phát triển. Ảnh Hải Nguyễn.
Thị trường trong nước có nhiều "khoảng trống" để doanh nghiệp phát triển. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top