Cơ hội trúng Vespa Primavera cùng thẻ chip nội địa BIDV Smart

BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Chạm ngay – Quà liền tay cùng thẻ chip nội địa BIDV Smart”. Ảnh BIDV
BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Chạm ngay – Quà liền tay cùng thẻ chip nội địa BIDV Smart”. Ảnh BIDV
BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Chạm ngay – Quà liền tay cùng thẻ chip nội địa BIDV Smart”. Ảnh BIDV
Lên top