Cơ hội mua nhà thu nhập thấp, nhà giá rẻ vừa le lói có tắt lịm?

Việc chậm trễ triển khai gói hỗ trợ mua nhà ở xã hội khiến người thu nhập thấp ở đô thị đang khó khăn tìm kiếm căn hộ. Ảnh: PV
Việc chậm trễ triển khai gói hỗ trợ mua nhà ở xã hội khiến người thu nhập thấp ở đô thị đang khó khăn tìm kiếm căn hộ. Ảnh: PV