Cơ hội để được sử dụng chính thức dịch vụ 5G - bao giờ?

Trải nghiệm dịch vụ 5G của VinaPhone điều khiển robot vẽ theo người với phản ứng gần như đồng thời. Ảnh: Thế Lâm.
Trải nghiệm dịch vụ 5G của VinaPhone điều khiển robot vẽ theo người với phản ứng gần như đồng thời. Ảnh: Thế Lâm.
Trải nghiệm dịch vụ 5G của VinaPhone điều khiển robot vẽ theo người với phản ứng gần như đồng thời. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top