Cơ hội cho du lịch 2 bên sông Tiền

Bơi bắt vịt, một hình thức du lịch trải nghiệm ở TP.Bến Tre. Ảnh: PHẤN ĐẤU
Bơi bắt vịt, một hình thức du lịch trải nghiệm ở TP.Bến Tre. Ảnh: PHẤN ĐẤU
Bơi bắt vịt, một hình thức du lịch trải nghiệm ở TP.Bến Tre. Ảnh: PHẤN ĐẤU
Lên top