Có hay không trái cây Trung Quốc “mượn mác” Mỹ, New Zealand?

Nhiều loại trái cây nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ khác nhau được bán trong siêu thị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều loại trái cây nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ khác nhau được bán trong siêu thị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều loại trái cây nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ khác nhau được bán trong siêu thị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top