Có giảm giá điện để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân?

Kiểm tra mạng lưới máy biến áp. Ảnh: EVN
Kiểm tra mạng lưới máy biến áp. Ảnh: EVN
Kiểm tra mạng lưới máy biến áp. Ảnh: EVN
Lên top