Có gì đặc biệt trong bảng điện mới mà HNX chạy thử cho cổ phiếu từ HOSE?

HNX đã chạy thử nghiệm bảng điện tử mới cho cổ phiếu HOSE. Ảnh TL
HNX đã chạy thử nghiệm bảng điện tử mới cho cổ phiếu HOSE. Ảnh TL
HNX đã chạy thử nghiệm bảng điện tử mới cho cổ phiếu HOSE. Ảnh TL
Lên top