Có gì đặc biệt ở sân bay tư nhân 7500 tỉ đầu tiên sắp khai thác?