Có được giữ tài sản của người vay tiền để siết nợ?

Đe dọa người vay tiền để siết nợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ảnh minh họa: H.L.
Đe dọa người vay tiền để siết nợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: H.L.
Đe dọa người vay tiền để siết nợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa: H.L.
Lên top