Cổ đông Nhà nước đã mất quyền kiểm soát tại Y Dược phẩm Vimedimex thế nào?

Hiện, Tổng công ty Dược (Bộ Y tế sở hữu 65%) chỉ còn nắm hơn 10% vốn tại VMD.
Ảnh: HL.
Hiện, Tổng công ty Dược (Bộ Y tế sở hữu 65%) chỉ còn nắm hơn 10% vốn tại VMD. Ảnh: HL.
Hiện, Tổng công ty Dược (Bộ Y tế sở hữu 65%) chỉ còn nắm hơn 10% vốn tại VMD. Ảnh: HL.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top