Cổ đông lớn SMBC “đổi khẩu vị”, lối ra cho Eximbank

Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank sẽ chấm dứt sau sự ra đi của cổ đông lớm SMBC? Ảnh: L. Toàn
Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank sẽ chấm dứt sau sự ra đi của cổ đông lớm SMBC? Ảnh: L. Toàn
Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank sẽ chấm dứt sau sự ra đi của cổ đông lớm SMBC? Ảnh: L. Toàn
Lên top