Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Có cơ chế giá điện hấp dẫn, doanh nghiệp tư nhân sẽ sẵn sàng đầu tư

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: C.Ngô
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: C.Ngô
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: C.Ngô
Lên top